Rozdział 2

7 marca 2024
 1. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jeszu Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia,
 2. abyście nie dali się szybko zachwiać w (waszych) umysłach, ani nie dali się trwożyć - czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany - jakoby już nastał dzień Pana.
 3. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. [Ten dzień] bowiem nie [nadejdzie], dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;
 4. który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w przybytku Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.
 5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
 6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
 7. Tajemna moc bezprawia już bowiem działa, tajemna tylko dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie ustąpi z drogi.
 8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jeszu zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swojego.
 9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
 10. i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, któ- ra mogła ich zbawić.
 11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
 12. aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
 1. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku do zbawienia przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
 2. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą zwiastujemy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jeszu
 3. Dlatego, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.
 4. A sam Pan nasz Jeszu Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie eonowe(wieczne), i dobrą nadzieję z łaski,
 5. niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.

dalej->


 

Brak komentarzy