Rozdział 6

14 sierpnia 2023
 1. Uważajcie(Baczcie) też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
 2. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Amen powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
 3. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja,
 4. aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; Amen powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
 6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do pomieszczenia swojego, a zamknij drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
 7. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak narody(poganie); albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
 8. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
 9. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
 10. przyjdź Królestwo twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
 11. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
 12. i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
 1. i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała aż po eony(wieki, czasy).
 2. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebie.
 3. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.
 4. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Amen(Zaprawdę) powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
 5. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją.
 6. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
 7. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
 8. ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
 9. Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje.
 10. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.
 11. A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!
 12. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
 13. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?
 14. Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani żną, ani zbierają do spichrzów(składów), a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one?
 15. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?
 16. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.
 17. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale(przepychu) swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.
 18. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?
 19. Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
 20. Bo tego wszystkiego narody(poganie) szukają; albowiem Ojciec wasz niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
 21. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
 22. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia

Dalej ->

Brak komentarzy