Rozdział 5

10 sierpnia 2023
 1. A Jeszu, widząc tłumy, wszedł(wstąpił) na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.
 2. I otworzył usta swoje, nauczał ich, mówiąc:
 3. Błogosławieni ubodzy w tchnieniu(duchu), albowiem ich jest Królestwo Niebios.
 4. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 5. Błogosławieni łagodni(delikatni, cisi), albowiem oni posiądą ziemię.
 6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
 1. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 2. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 3. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
 4. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albo wiem ich jest Królestwo Niebios.
 5. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
 6. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
 7. Wy jesteście solą ziemi; jeśli zaś sól zostałaby pozbawiona smaku, w czym zostanie posolona? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
 8. Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
 9. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
 10. Tak niechaj świeci wasza światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
 11. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać prawo(zakon, zasady) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
 12. Amen mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa (zakonu), aż wszystko to się stanie.
 13. Ktokolwiek zatem rozwiązałby (rozluźnił) jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
 14. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
 1. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz mordował, a kto by mordował, winy(podległy)pójdzie pod sąd.
 2. Ja natomiast wam mówię, że każdy, kto gniewa się na brata, podlega sądowi, ktokolwiek zwróciłby się do brata słowem obraźliwym, podlega sądowi ludzkiemu, a ktokolwiek nazwałby brata głupcze(raka), podlegał będzie Gehennie ognia.
 3. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
 4. zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.
 5. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
 6. Amen powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.
 7. Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
 8. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
 9. Jeśli więc prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje zostałoby wrzucone do Gehenny .
 10. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje zostałoby wrzucone w Gehennie.
 11. Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
 12. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
 1. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
 2. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,
 3. ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jeruszalem, gdyż jest miastem wielkiego króla;
 4. ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.
 5. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.
 1. Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
 2. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
 3. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
 4. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
 5. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
 6. Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
 7. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
 8. abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
 9. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
 10. I jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czyż i narody(poganie) tego nie czynią?
 11. Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie.

Dalej ->


 

Brak komentarzy