Rozdział 7

15 sierpnia 2023
 1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
 2. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
 3. A czemu widzisz drzazgę (źdźbło) w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
 4. Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę drzazgę (źdźbło) z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
 5. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę (źdźbło) z oka brata swego.
 1. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby nie podeptały ich swoimi nogami, a następnie nie obróciły się i was nie poszarpały.
 2. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie (uderzać), a otworzą wam.
 3. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze(uderza), temu otworzą.
 4. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień?
 5. Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?
 6. Jeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.
 7. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest prawo(zakon) i prorocy.
 8. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
 9. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
 10. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
 11. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
 12. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
 13. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
 14. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
 15. A zatem prawdziwie poznacie ich po ich owocach.
 16. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
 1. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów (dzieła mocy)?
 2. A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
 3. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na skale(opoce).
 4. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale(opoce).
 5. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
 6. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.
 7. A gdy Jeszu dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.
 8. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Dalej ->


 Wersja robocza

Brak komentarzy