Rozdział 6

3 marca 2024
 1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
 2. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:
 3. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
 5. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,
 6. nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,
 7. służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,
 8. wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.
 9. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby.
 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego.
 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabła.
 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu w niebiosach.
 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
 14. Stójcie wiec, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
 1. i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
 2. a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
 3. weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże.
 4. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych
 5. i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,
 6. dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
 7. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,
 8. którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.
 9. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jeszu Chrystusa.
 10. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jeszu Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy