Rozdział 5

3 marca 2024
 1. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
 2. i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń.
 3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
 4. także bezwstyd i niedorzeczne(błazeńska) mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.
 5. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga.
 6. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.
 7. Nie bądźcie więc ich wspólnikami.
 8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światła,
 9. bo owocem światła(ducha) jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
 10. Badajcie, co jest miłe Panu,
 11. i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie.
 12. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
 13. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;
 14. wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
 15. Uważajcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
 16. wykorzystując czas, gdyż dni są złe.
 1. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumcie, jaka jest wola Pańska.
 2. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
 3. rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,
 4. dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jeszu Chrystusa,
 5. ulegając jedni drugim w bojaźni Boga.
 6. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,
 7. bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Zgromadzenie(kościoła, zboru) ciała, którego jest Zbawicielem.
 8. Ale jak Zgromadzenie podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
 9. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Zgromadzenie i wydał za niego samego siebie,
 10. aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,
 11. aby go stawić sobie zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby był święty i nieskalany.
 12. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
 13. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Zgromadzenie,
 14. gdyż członkami ciała Jego jesteśmy.
 15. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.
 16. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Zgromadzenia.
 17. A zatem niech i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego.

dalej->


 

Brak komentarzy