Rozdział 4

3 marca 2024
 1. Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
 2. z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
 1. starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju:
 2. jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
 3. jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie;
 4. jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
 5. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
 6. Dlatego [Pismo] mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził(wziął)  pojmanych jeńców i dał ludziom dary.
 7. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, niż to, że i zstąpił do niższych części ziemi?
 8. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.
 9. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,
 10. aby przygotować świętych do dzieła posługi(służby), do budowania ciała Chrystusowego,
 11. aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,
 12. abyśmy już dłużej nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie (prowadzącym) do metod błędu,
 13. lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową, w Chrystusa,
 14. z Niego całe Ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przezna- czeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
 15. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak narody(poganie) postępują w próżności umysłu swego,
 1. mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca,
 2. mając rozum przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
 3. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
 4. słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jeszu,
 5. że - co się tyczy poprzedniego postępowania - powinniście zrzucić [z siebie] starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze,
 6. a poddawać się odnowie w duchu waszego rozumu,
 7. a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
 8. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
 9. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
 10. nie dawajcie diabłu przystępu.
 11. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
 12. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
 13. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
 14. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką zło- ścią.
 15. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg (odpuścił)przebaczył w Chrystusie.

dalej->


 

Brak komentarzy