Rozdział 3

3 marca 2024
 1. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jeszu za was narody(pogan) -
 2. bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,
 3. że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.
 4. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,
 5. która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom,
 6. mianowicie, że narody(poganie) są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jeszu przez ewangelię,
 7. której stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy.
 8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował narodom(poganom) niezgłębione bogactwo Chrystusowe
 9. i oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jeszu Chrystusa,
 10. aby teraz zwierzchnościom i władzom w okręgach niebiosach przez zgromadzenie dał poznać różnorodną mądrość Boga,
 11. według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jeszu, Panu naszym,
 12. w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego.
 13. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, bo to jest chwała wasza.
 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
 15. od którego cała rodzinn(ojcostwo) na niebie i na ziemi ma nazwę(imię),
 16. by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
 17. aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach.
 18. abyście wraz ze wszystkimi świętymi byli całkowicie zdolni uchwycić, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,
 19. i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą.
 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
 21. temu niech będzie chwała w zgromadzeniu w Chrystusie Jeszu po wszystkie pokolenia na eony eonów. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy