Rozdział 2

3 marca 2024
 1. A was, którzy byliście umarli w waszych upadkach i grzechach.
 2. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata [i] według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
 1. ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
 2. i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -
 3. i wspólnie nas wzbudził, i wspólnie posadził na niebiosach w Chrystusie Jeszu,
 4. aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jeszu.
 5. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
 6. nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
 7. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jeszu do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
 8. Dlatego pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś nardody(poganie) w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele,
 9. że byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od obywatelstwa Iszraela i obcy przymierzom(umowy) obietnicy, nie mający nadziei i bezbożni na tym świecie.
 10. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jeszu bliscy przez krew Chrystusową.
 11. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,
 12. On zniósł Prawo przykazań (zawarte) w postanowieniach, aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.
 13. I [aby] pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń
 14. i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko.
 1. Przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
 2. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
 3. zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jeszu,
 4. Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu,
 5. na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boga w Duchu.

dalej->


 

Brak komentarzy