Rozdział 6

3 marca 2024
 1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, pilnując samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie.
 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa.
 1. Jeśli bowiem kto uważa, że jest czymś, będąc niczym, samego siebie zwodzi.
 2. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.
 3. Gdyż każdy poniesie własny ciężar.
 4. A ten, kto jest nauczany słowa, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.
 5. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.
 6. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie eonowe (wieczne, nieskończone).
 7. Czynić zaś dobrze nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie będziemy żąć nie znużeni.
 8. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary.
 9. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem.
 10. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
 11. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami prawa(zakonu) nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić.
 12. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jeszu Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
 13. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.
 14. A tym wszystkim, którzy tej zasady trzymać się będą, nad nimi pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego.
 15. Odtąd już nikt niech mi zadaje trudu; ja bowiem na moim ciele noszę piętno(znaki) Jeszu.
 16. Łaska Pana naszego Jeszu Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy