Rozdział 5

3 marca 2024
 1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
 2. Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.
 3. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały prawo wypełnić.
 4. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.
 5. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,
 6. bo w Chrystusie Jeszu ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
 7. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie?
 8. Namawianie takie nie pochodzi od Tego, który was powołuje.
 9. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.
 10. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.
 11. A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża.
 12. Oby sobie obcięli ci, którzy wam mącą.
 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
 14. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
 1. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli(nie strawili).
 2. Mówię zaś: Żyjcie w Duchu, a na pewno nie spełnicie żądzy ciała.
 3. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
 4. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem(zakonem).
 5. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta,
 6. bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
 7. zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
 8. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
 9. łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa(zakonu).
 10. A ci, którzy należą do Chrystusa Jeszu, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
 11. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.
 12. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.

dalej->


 

Brak komentarzy