Rozdział 4

3 marca 2024
 1. A mówię: Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego.
 1. Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca.
 2. Tak i my, gdy byliśmy niedojrzali - zniewoleni, poddani byliśmy żywiołom tego świata.
 3. lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu(zakonowi),
 4. aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili.
 5. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!
 6. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.
 7. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są;
 8. teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie?
 9. Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!
 10. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami.
 11. Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście;
 12. wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię.
 13. I chociaż moje ciało było dla was próbą, nie pogardziliście mną ani nie wypluliście mnie, ale przyjęliście mnie jak posła(anioła) Bożego, jak Chrystusa Jeszu.
 14. Gdzie więc jest wasze szczęście? Bo zaświadczam wam, że — gdyby było można — wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie.
 15. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?
 1. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali.
 2. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny,
 3. dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;
 4. a chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce.
 5. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słyszycie, co prawo mówi?
 6. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
 7. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy.
 8. A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim
 9. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruszalem, gdyż jest w niewoli ze swymi dziećmi.
 10. Jeruszalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.
 11. Jest bowiem napisane: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża.
 12. Wy zaś, bracia, podobnie jak Isaak, dziećmi obietnicy jesteście.
 13. Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według Ducha, tak [dzieje się] i teraz.
 14. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej.
 15. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!

dalej->


 

Brak komentarzy