Rozdział 3

2 marca 2024
 1. O nierozumni Galacjanie! Któż was otumanił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, (Wy), na oczach których został wcześniej wypisany w was Jeszu Chrystus ukrzyżowany?
 2. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki prawa(zakonu) otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?
 3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?
 4. Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno?
 5. Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa(zakonu), czy na podstawie słuchania z wiarą?
 1. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za usprawiedliwość.
 2. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.
 3. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia nrody(pogan), wcześniej ogłosiło [ewangelię] Abrahamowi : W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
 4. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem.
 5. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa(zakonu), są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa(zakonu).
 6. A że przez prawo(zakon) nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
 7. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz: Człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył.
 8. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa(zakonu0, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
 9. aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na narody(pogan) w Jeszu Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
 10. Bracia, po ludzku mówię: Uprawomocnionego testamentu(przymierza, umowy) - choć jest zawierane przez ludzi - nikt nie odrzuca i nic się do niego nie dodaje.
 11. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
 12. Powiadam więc to: Testamentu(przymierza, umowy) uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia prawo(zakon), który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.
 13. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z prawa(zakonu), to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę.
 1. Czymże więc jest prawo(zakon)? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez posłów(aniołów) do rąk pośrednika.
 2. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.
 3. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa.
 4. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jeszu Chrystusa tym, którzy wierzą.
 5. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu [aż] do tej wiary, która potem miała być objawiona.
 6. Tak więc prawo było naszym pedagogiem(wychowawcą, nadzorca) do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
 7. Gdy zaś przyszła wiara, nie jesteśmy już pod (nadzorem) pedagoga.
 8. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jeszu.
 9. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
 10. Nie ma Judejczyka ani Hellena(Greka), nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jeszu.
 11. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami.

dalej->


 

Brak komentarzy