Rozdział 5

11 lutego 2024
 1. Usprawiedliwieni więc z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jeszu Chrystusa,
 2. dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
 3. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość,
 4. a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję;
 1. a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
 2. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych(grzesznych, złych).
 3. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.
 4. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
 5. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu.
 6. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.
 7. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jeszu Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy(dostąpiliśmy) pojednanie.
 8. Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
 9. albowiem już przed prawem(zakonem) grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy prawa(zakonu) nie ma;
 10. lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.
 11. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jeszu Chrystusa.
 12. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek(wystepek) przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków(występków).
 1. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jeszu Chrystusa.
 2. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawie- dliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu.
 3. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
 4. Natomiast prawo(zakon) weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
 5. żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu(eonowemu) przez Jeszu Chrystusa, Pana naszego.

dalej->


 

Brak komentarzy