Rozdział 5

16 marca 2024
 1. Każdy, kto wierzy, iż Jeszu jest Chrystusem[Mesjaszem], z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje Tego, który Go zrodził, miłuje też Tego, który się z Niego narodził.
 2. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania.
 3. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.
 4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.
 5. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jeszu jest Synem Bożym?
 6. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jeszu Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą.
 7. Albowiem trzech jest świadków:
 8. Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.
 9. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu.
 1. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.
 2. A takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie eonowe(wieczne), a to życie jest w Jego Synu.
 3. Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
 4. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie eonowe(wieczny).
 5. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas.
 6. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy.
 7. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się [za niego] modli, a Bóg da mu życie, [to jest] tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby [ktoś] modlił się za to.
 8. Wszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech jest śmiertelny.
 9. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
 10. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w (mocy) złego.
 11. Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego — i jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu Jeszu Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem eonowym(wiecznym).
 12. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów(idoli, bożków).

dalej->


 

Brak komentarzy