2 List św. Jana rozdział 1

16 marca 2024
 1. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę,
 2. ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na eony(wieki):
 3. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jeszu Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
 4. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec.
 5. A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.
 6. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od począt- ku, aby było zasadą waszego postępowania.
 7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.
 8. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali.
 9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
 10. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
 11. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.
 12. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna.
 13. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy