Rozdział 4

16 marca 2024
 1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wy- szło na ten świat.
 2. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.
 1. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
 2. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
 3. Oni są ze świata; dlatego mówią, jak (ludzie) ze świata, a świat ich słucha.
 4. My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
 5. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
 6. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
 7. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie.
 8. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za grzechy nasze.
 9. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
 10. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doprowadzona nas do doskonałości.
 11. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
 12. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
 13. Kto więc wyzna, iż Jeszu jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
 14. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
 15. W tym miłość pośród nas została doprowadzona do doskonałości po to, byśmy mieli śmiałość w dniu sądu, gdyż jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
 1. W miłości nie ma strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, strach bowiem łączy się z karą; kto zaś się boi, nie został (jeszcze), jeśli chodzi o miłość, doprowadzony do doskonałości.
 2. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
 3. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
 4. A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata.

dalej->


 

Brak komentarzy