Rozdział 5

15 marca 2024
 1. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą.
 2. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole.
 3. Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni.
 1. Oto zapłata robotników, którzy żęli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów.
 2. Żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu, utuczyliście wasze serca na dzień rzezi.
 3. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu.
 4. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
 5. Bądźcie i wy cierpliwi [i] umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.
 6. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi.
 7. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.
 8. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.
 9. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze ”tak” będzie ”tak”, a wasze ”nie” niech będzie ”nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd.
 10. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.
 11. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zgromadzenia(zboru) i niech się modlą nad nim, namaszczając go oliwą w imieniu Pana.
 12. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone(przebaczone).
 13. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki(grzechy) i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
 1. Elija(Eliasz) był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
 2. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.
 3. Bracia moi, jeśli kto spośród was zejdzie(zboczy) od prawdy, a ktoś go nawróci,
 4. niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo  grzechów.

dalej->


 

Brak komentarzy