Rozdział 4

15 marca 2024
 1. Skąd wojny(bitwy) i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach?
 2. Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
 3. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, aby stracić to w waszych namiętnościach.
 4. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
 5. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Aż do (granic) zazdrości pragnie On ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
 6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
 1. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
 2. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.
 3. Okażcie żal, zasmućcie się, i zapłaczcie; niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie.
 4. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
 5. Nie obmawiajcie(źle mówić o kimś) jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią.
 6. Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?
 7. A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski,
 8. wy, którzy nie wiecie, co jutro [będzie]. Bo czymże jest wasze życie? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
 9. Zamiast tego, powinniście mówić: Jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.
 10. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
 11. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

dalej->


 

Brak komentarzy