Rozdział 5

9 marca 2024
 1. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci,
 2. starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością.
 3. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami.
 4. Jeśli zaś któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech najpierw one uczą szanować własny dom i oddawać odpłatę swoim rodzicom; to bowiem jest miłe przed Bogiem.
 5. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie;
 6. ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła.
 7. I to nakazuj, aby były nienaganne.
 8. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
 9. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej sześćdziesiąt i raz tylko zamężna,
 10. mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków: że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła.
 11. Natomiast młodszych wdów [do nich] nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż;
 1. ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę.
 2. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu, i nie tylko [są] bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada.
 3. Chcę więt, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do zniewagi(obrazy);
 4. już bowiem niektóre się odwróciły i za szatanem poszły.
 5. Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzi- nie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami.
 6. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania.
 7. Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
 8. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwu lub trzech świadków.
 9. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali.
 10. Zaświadczam cię przed Bogiem i Chrystusem Jeszu i wybranymi posłami(aniołami), abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo,
 11. rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów; siebie samego czystym zachowaj.
 12. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje słabości(bezsilność).
 13. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami; ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają.
 14. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami: są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą.

dalej->


 

Brak komentarzy