Rozdział 4

8 marca 2024
 1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary chwytając się duchów zwodniczych i demonicznych nauk,
 2. mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie,
 3. którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
 4. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;
 5. albowiem zostają one poświęcone przez słowo Boże i modlitwę.
 6. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jeszu, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
 7. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.
 8. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna,  ponieważ ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.
 9. Wiarygodne to słowo i godne wszelkiego przyjęcia;
 10. gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
 11. To nakazuj i tego nauczaj.
 12. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.
 13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki.
 14. Nie zaniedbuj daru łaski, który jest w tobie, który został ci dany za sprawą proroctwa wraz z włożeniem rąk grona starszych.
 15. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.
 16. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

dalej->


 

Brak komentarzy