Rozdział 3

8 marca 2024
 1. Wiarygodne to słowo: Kto się o biskupstwo(doglądania) ubiega, pragnie pięknej pracy.
 2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel,
 3. nie oddający się pijaństwu, niewybuchowy, lecz łagodny, niekłótliwy, nie zamiłowany w pieniądzach,
 1. który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
 2. bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł troszczyć się o zgromadzenie(kościół, zbór Boże?
 3. Nie świeżo nawrócony, aby nadęty nie ściągnął na siebie wyroku diabła.
 4. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabła.
 5. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
 6. zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem.
 7. I niech oni najpierw zostaną poddani próbie, a potem, jeśli się okażą nienaganni, niech podejmą posługę(służbę).
 8. Podobnie kobiety: godne, nie skłonne do obmawiania, trzeźwe, wierne we wszystkim.
 9. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi.
 10. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jeszu.
 11. Piszę do ciebie w nadziei, że wkrótce przyjdę do ciebie;
 12. gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zgromadzeniem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
 13. Zgodnie przyznając wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się posłom(aniołom), był zwiastowany między narodami(poganami), uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.

dalej->


 

Brak komentarzy