Rozdział 2

8 marca 2024
 1. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi,
 2. za królów i za wszystkich sprawujących władzę(przełożonych), abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
 3. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
 4. który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
 1. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jeszu,
 2. który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, [na] świadectwo we właściwym czasie.
 3. Na to zostałem ustanowiony głosicielem(heroldem), i apostołem - prawdę mówię, nie kłamię - nauczycielem narodów(pogan) w wierze i w prawdzie.
 1. Chcę więc, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
 2. Podobnie i kobiety, w odpowiednim stroju, niech się przyozdabiają ze skromnością i umiarem, nie w wymyślne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,
 3. lecz jak przystoi kobietom, przyznającym sobie pobożność — w dobre czyny.
 4. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;
 5. nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy(dominować) nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.
 6. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.
 7. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech; lecz dostąpi zbawienia przez rodzenie dzieci, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i z umiarem.

dalej->


 

Brak komentarzy