1 List do Tymoteusza rozdział 1

8 marca 2024
 1. Paweł, apostoł Chrystusa Jeszu z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jeszu, nadziei naszej,
 2. do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jeszu, naszego Pana.
 3. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my
 4. i nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, który jest w wierze.
 5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,
 6. czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę,
 7. chcą być nauczycielami prawa(zakonu), a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.
 8. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek,
 9. wiedząc o tym, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,
 10. rozpustników, homoseksualistów, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce,
 11. zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona.
 12. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jeszu, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę,
 1. mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze.
 2. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jeszu.
 3. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jeszu przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
 4. Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jeszu okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć, aby mieć życie wieczne.
 5. A królowi eonów(wieków), nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na eony, eonów.
 6. Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;
 7. zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze;
 8. do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić.

dalej->


 

Brak komentarzy