Rozdział 4

29 kwietnia 2024
 1. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.
 2. Natychmiast znalazłem się w Duchu, a oto w niebie stał tron i na tronie (ktoś) siedział;
 3. a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.
 4. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote wieńce (korony).
 5. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych.
 6. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery stworzenia (Zwierzęta) pełne oczu z przodu i z tyłu.
 7. Pierwsze stworzenie (Zwierzę) przypominało lwa, drugie stworzenie (Zwierzę) przypominało wołu, trzecie stworzenie (Zwierzę) miało jakby ludzką twarz, a czwarte stworzenie ( Zwierzę)przypominało orła w locie.
 8. Każde zaś z tych czterech stworzeń (Zwierząt) miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.
 9. A gdy stworzenia (Zwierzęta)oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na eony eonów;
 10. upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na eony eonów( wieki wieków) i składa więce (korony) swoje przed tronem, mówiąc:
 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

 

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy