Rozdział 3

29 kwietnia 2024
 1. A do posła (anioła) zgromadzenia w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.
 2. Bądź czujny i wzmocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć; nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem.
 3. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż [tego], i opamiętaj się (pokutuj). Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.
 4. Lecz [masz] kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną [w] białych [szatach], bo są godni.
 5. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z Księgi Życia, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego posłami(aniołami).
 6. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom.
 7. A do posłańca zgromadzenia w Filadelfii napisz: Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamyka, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
 8. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
 9. Oto daję (ci) tych ze zgromadzenia szatana, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, aby przyszli i padli u twoich stop, i poznają, że Ja cię umiłowałem.
 1. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, Ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
 2. Przyjdę wkrótce; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca(korony).
 3. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruszalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
 4. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom.
 5. A do posła(anioła) zgromadzenia w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
 6. Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
 7. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.
 8. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzny i żałosny, i biedny, i ślepy, i goły,
 9. radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział.
 10. Wszystkich, których miłuję, poprawiam (karcę) i wychowuję (smagam0; bądź więc gorliwy i nawróć się (upamiętaj się).
 11. Oto stoję u drzwi i pukam (kołaczę); jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał (ucztował), a on ze mną.
 12. Zwycięzcy, dam (pozwolę) zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na Jego tronie.
 13. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom.

 

dalej->


 

Brak komentarzy