Rozdział 2

29 kwietnia 2024
 1. Do posła(anioła) zgromadzenia(zboru, koscioła) w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
 2. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś(odkryłeś), że są kłamcami.
 1. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś(nie uległeś zmęczeniu).
 2. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.
 3. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się(pokutuj), i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
 4. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów[zwolenników Mikołaja], których i Ja nienawidzę.
 5. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom (zborów, kościołom). Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Boga.
 6. A do posła(anioła) zgromadzenia w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był umarły, a ożył;
 7. znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
 8. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i przez dziesięć dni będziecie mieli ucisk. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec (korone) życia.
 9. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.
 10. A do posłańca(anioła) zgromadzenia w Pergamie napisz: Oto, co mówi Ten, który ma ostry obosieczny miecz.
 11. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was,  tam, gdzie mieszka szatan.
 12. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów iszraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.
 1. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów[zwolenników Mikołaja].
 2. Opamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.
 3. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom . Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
 4. A do posła (anioła) zgromadzenia w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.
 5. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.
 6. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd i spożywali z ofiar składanych(wizerunkom) bóstwom.
 7. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać w swoim nierządzie.
 8. Oto rzucę ją na łoże boleści, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wielki ucisk — jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach.
 9. A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zgromadzenia, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.
 10. Wam natomiast, pozostałym w Tiatyrze, wszystkim tym, którzy nie macie tej nauki, którzy — jak powiadają — nie poznaliście szatańskich głębin, mówię: Nie nakładam na was innego ciężaru;
 11. trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.
 12. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad narodami(poganami),
 13. i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;
 14. taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.
 15. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi (ogłasza) zgromadzeniom.

 

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy