Rozdział 4

15 marca 2024
 1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, i wy uzbrójcie się tą myślą, że kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu,
 2. aby pozostały czas życia w ciele przeżyć już nie dla ludzkich żądz, ale dla woli Boga.
 3. Wystarczy bowiem miniony czas kierowania się pragnieniami narodów(pogan) — (życia) w nieokiełznanych wybrykach, żądzach, pijackich orgiach, biesiadach, pijatykach i bałwochwalczych obrzydliwościach.
 4. Przy tym dziwią się, że wy razem z nimi nie spieszycie do tego samego zalewu rozwiązłości – i bluźnią wam.
 5. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.
 6. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży.
 7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.
 8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
 9. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania.
 10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy zarządcy(szafarze) różnorodnej łaski Bożej.
 11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jeszu Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.
 12. Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu wasze- mu,
 13. ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili.
 14. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni [jesteście], gdyż [Duch] chwały, Duch Boży spoczywa na was, [który] przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony.
 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.
 16. Lecz jeśli [cierpi] jako pomazańcowy(chrześcijanin), niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?
 18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?
 19. Dlatego też i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech wiernemu Stwórcy powierzają swoje dusze w czynieniu dobra.

dalej->


 

Brak komentarzy