Rozdział 5

15 marca 2024
 1. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:
 2. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem,
 3. nie – jako władający przydzielonymi wam ludźmi, ale stając się przykładem dla trzódki.
 4. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
 5. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
 6. Upokórzcie się więc pod mocną rękę Boga, aby was w swoim czasie wywyższył.
 7. Wszelką swoją troskę przerzucając na Niego, gdyż On się o was troszczy.
 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.
 1. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.
 2. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej eonowej(wiecznej) chwały w Chrystusie Jeszu, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
 3. Jego jest moc na wieki wieków. Amen!
 4. Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie!
 5. Pozdrawia was zgromadzenie(zbór) w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.
 6. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie.

 

dalej->


 

Brak komentarzy