Rozdział 4

6 marca 2024
 1. Dlatego, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani.
 2. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.
 3. Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona [są] w księdze życia.
 4. Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.
 5. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko.
 6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jeszu.
 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.
 10. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności.
 11. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam.
 12. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.
 13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
 1. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku(udręce).
 2. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zgromadzeniem(zborem), który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu,
 3. bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba.
 4. Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto.
 5. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzy- mawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie.
 6. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
 7. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na eon eony. Amen.
 8. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jeszu. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną.
 9. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego.
 10. Łaska Pana naszego Jeszu Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

dalej->


 

Brak komentarzy