List do Kolosan rozdział 1

6 marca 2024
 1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jeszu, i Tymoteusz, brat,
 2. do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jeszu Chrystusa.
 3. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jeszu Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy,
 4. bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jeszu i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych,
 5. z powodu nadziei(nagrody) odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy ewangelii.
 6. Która dotarła do was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie.
 7. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was,
 8. który też doniósł nam o miłości waszej w duchu.
 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,
 10. abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
 11. utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością
 12. dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,
 1. który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
 2. w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów(błądów, przeiwinieni, win).
 3. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
 4. ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
 5. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane,
 6. On także jest Głową Ciała, zgromadzenia; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
 7. ponieważ upodobał sobie [Ojciec], aby w nim zamieszkała cała pełnia;
 8. i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, [mówię], to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
 9. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
 10. teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokala- nych, i nienagannych,
 11. jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.
 12. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z ucisków Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest zgromadzenie.
 13. Tego zgromadzenia sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił słowo Boże,
 14. tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego.
 1. Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
 2. Jego to zwiastujemy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie;
 3. nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa.

dalej->


 

Brak komentarzy