Rozdział 3

6 marca 2024
 1. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was [jest] bezpieczne.
 2. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy.
 3. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jeszu, a w ciele ufności nie pokładamy.
 4. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja:
 5. obrzezany dnia ósmego, z rodu iszraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa(zakonu) faryzeusz,
 6. co do żarliwości prześladowca zgromadzenia(kościoła, zboru), co do sprawiedliwości, opartej na prawie(zakonie), człowiek bez nagany.
 7. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę.
 8. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jeszu Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa
 1. i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na prawie(zakonie), lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
 2. żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w jego śmierci,
 3. aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
 4. Nie że już (to) posiadłem albo już stałem się doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jeszu.
 5. Bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno (czynię): zapominając o tym, co za mną, z uporem zaś sięgając to, co przede mną,
 6. zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jeszu.
 7. Ilu nas wiec jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;
 8. tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
 9. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
 10. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
 11. końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.
 12. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jeszu Chrystusa,
 13. który przekształci ciało naszego poniżenia w postać podobną ciału Jego chwały, według działania, w którym jest On także w stanie poddać sobie wszystko.

dalej->


 

Brak komentarzy