Rozdział 3

10 sierpnia 2023
 1. A w one dni przyszedł Jan Zanurzyciel(Zanurzający), głoszący na pustyni judzkiej i mówiąc:
 2. Żałujcie (zmieniajcie myślenie), albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios(suwerenność, władza, panowanie)
 3. Jego to bowiem dotyczyły słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, Jego ścieżki czyńcie prostymi.
 4. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny.
 5. Wtedy wychodziła do niego Jeruszalem oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.
 6. I byli Zanurzeni przez niego w rzece Jordanie, wyznając grzechy(winy, błędy) swoje.
 7. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do zanurzenia, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
 8. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;
 9. niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe.
 10. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
 11. Ja was zanurzam wodą, ku zmianie myślenia(żalu), ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was zanurzać będzie Duchem Świętym i ogniem.
 12. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
 13. Wtedy przyszedł Jeszu z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać zanurzyć przez niego.
 14. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję zanurzenia od Ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
 15. A Jeszu, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
 16. A gdy Jeszu został zanurzony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępujące jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
 17. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Dalej ->

Brak komentarzy