Rozdział 2

10 sierpnia 2023
 1. Gdy zaś Jeszu narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jeruszalem i pytali:
 2. Gdzie jest nowo narodzony król Judejczków? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.
 3. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził (zatrwożył) się, a z nim cała Jeruszalem.
 4. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?
 5. A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim; bo tak napisał prorok:
 6. I ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój iszraelski.
 7. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.
 8. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o Dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon.
 9. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było Dziecię, zatrzymała się.
 10. A ujrzawszy gwiazdę, bardzo(niezmiernie) się ucieszyli.
 11. Gdy weszli do domu, ujrzeli Dziecię z Mariam, matką jego, i upadli, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.
 12. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi
 13. A gdy oni odeszli, oto poseł(anioł) Pański ukazał się we śnie Josefowi i rzekł: Wstań, weź Dziecię oraz matkę Jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał Dziecięcia, aby je zgładzić.
 14. Wstał więc i wziął Dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu.
 15. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.
 16. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.
 17. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:
 18. Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
 19. A gdy Herod umarł, oto poseł(anioł) Pański ukazał się we śnie Josefowi w Egipcie, mówiąc:
 20. Wstań, weź Dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi iszraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie Dziecięcia.
 21. Wstał więc, wziął Dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi iszraelskiej.
 22. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się w strony Galilei.
 23. A przyszedł tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Dalej ->

Brak komentarzy