Rozdział 3

11 lutego 2024
 1. Co jest więc przewagą Judejczyka? Albo jaki pożytek z obrzezania?
 2. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa (wypowiedzi) Boże.
 3. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga?
 4. Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano: Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
 5. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, który okazuje gniew? Po ludzku mówię.
 1. Z pewnością nie! Bo jak Bóg ma sądzić ten świat?
 2. Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik?
 3. I czy nie tak nas obrażają i nie tak nas pomawiają, że my mówimy: Czyńmy to, co złe, aby przyszło to, co dobre? Wyrok na takich jest słuszny.
 4. Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Judejczyków i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu,
 5. jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego,
 6. nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga;
 7. wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego.
 8. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami;
 9. usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;
 10. nogi ich są skore do rozlewu krwi,
 11. spustoszenie i nędza na ich drogach,
 12. a drogi pokoju nie poznali.
 13. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
 14. A wiemy, że cokolwiek prawo(zakon) mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa(zakonu), aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.
 15. Dlatego z uczynków prawa(zakonu) nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo(zakon) jest poznanie grzechu.
 16. Ale teraz niezależnie od prawa(zakonu) objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo(zakon) i prorocy,
 1. i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jeszu Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,
 2. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
 3. i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jeszu,
 4. którego Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę, w Jego krwi, dla okazania swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie popełnionych wcześniej grzechów,
 5. dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jeszu.
 6. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jakie prawo( zakon)? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez prawo(zakon) wiary.
 7. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa(zakonu).
 8. Czy Bóg jest Bogiem tylko Judejczyków? Czy nie narodów(pogan) także? Tak jest, i narodów(pogan),
 9. albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę.
 10. Czy więc przez tę wiarę unieważniamy prawo(zakon)? W żadnym razie — lecz prawo(zakon) utwierdzamy.

dalej->


 

Brak komentarzy