Rozdział 2

11 lutego 2024
 1. Dlatego nie jesteś w stanie się obronić, o człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz; bo w czym osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, dlatego że ty, który osądzasz, robisz to samo.
 2. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią.
 3. Czy myslisz, człowieku, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
 4. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boga do upamiętania cię prowadzi?
 5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
 1. który odda każdemu według uczynków jego:
 2. tym, którzy w trwaniu w dobrym uczynku szukają chwały(sławy) i czci, i nieskazitelności(nieśmiertelność) - życie wieczne(eonowe),
 3. tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.
 4. Ucisk i udręka każdej duszy człowieka popełniającego zło, najpierw Judejczyka, potem i Greka,
 5. a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Judejczyka, a potem i Grekowi.
 6. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.
 7. Bo ci, którzy bez prawa(zakonu) zgrzeszyli, bez prawa(zakonu) też poginą; a ci, którzy w prawie(zakonie) zgrzeszyli, przez prawo(zakon) sądzeni będą;
 8. gdyż nie ci, którzy prawo(zakonu) słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy prawo(zakon) wypełniają, usprawiedliwieni będą.
 9. Skoro bowiem narody(poganie), którzy nie mają prawa(zakonu), z natury czynią to, co prawo(zakon) nakazuje, są sami dla siebie prawem(zakonem), chociaż prawa(zakonu) nie mają;
 10. dowodzą też oni, że treść prawa(zakonu) jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;
 11. będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jeszu Chrystusa.
 12. Oto ty się nazywasz Judejczykiem, polegasz na prawie(zakonie), chlubisz się Bogiem;
 13. i znasz wolę Jego, i umiesz rozróżnić dobro od zła, będąc pouczonym przez prawo(zakon),
 14. i masz przekonanie, że jesteś przewodnikiem niewidomych, światłem dla pogrążonych w mroku,
 15. za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w prawie(zakonie) ucieleśnienie wiedzy i prawdy,
 16. ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz?
 1. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów(bożków), dopuszczasz się świętokradztwa(rabujesz świątynię)?
 2. Ty, który chlubisz się Prawem(Zakonem), przez przekraczanie Prawa(Zakonu) znieważasz Boga.
 3. Albowiem z waszej winy, jak napisano, narody(poganie) bluźnią imieniu Bożemu.
 4. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz prawo(zakon); jeśli jednak jesteś przestępcą prawa(zakonu), obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem.
 5. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania prawa(zakonu), czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie?
 6. Ten też, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia prawo(zakon), będzie sądził ciebie, który mimo litery prawa(zakonu) i obrzezania jesteś przestępcą prawa(zakonu).
 7. Albowiem nie ten jest Judejczykiem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele,
 8. ale ten jest Judejczykiem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy