List do Rzymian rozdział 1

11 lutego 2024
 1. Paweł, sługa(niewolnik) Jeszu Chrystusa, powołany na apostoła, odłączony(wyznaczony) do zwiastowania ewangelii Bożej,
 2. którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych
 3. o Synu swoim, potomku Dawida według ciała,
 4. który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jeszu Chrystusie, Panu naszym,
 5. przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,
 6. wśród których jesteście i wy, powołani przez Jeszu Chrystusa;
 7. wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Chrystusa.
 8. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jeszu Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
 9. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w moim duchu w ewangelii Jego Syna, jak nieustannie was wspominam,
 10. zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was.
 11. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was,
 12. to znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, waszą i moją.
 13. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody.
 1. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych.
 2. Tak więc, co do mnie, gotów jestem i wam w Rzymie głosić ewangelię.
 3. Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Judejczyka, potem Hellena(Greka),
 4. bo jest w niej objawiona sprawiedliwość Boża, z wiary do wiary, jak napisano: [Sprawiedliwy zaś będzie żył z wiary].
 5. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez niepra- wość tłumią prawdę.
 6. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
 7. Bo (rzeczy) Jego niewidzialne - zarówno Jego wieczna moc, jak i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dostrzegalnych dziełach - tak iż nic nie mają na swoją obronę,
 8. dlatego że poznawszy Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani nie podziękowali, lecz znikczemnieli w swoich zamysłach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
 9. Podając się za mądrych, stali się głupimi.
 10. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
 11. dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,
 12. ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na eony(wieki, czasy). Amen.
 13. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
 14. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
 15. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi;
 16. są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości;
 17. potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni;
 18. nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;
 19. oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy