Rozdział 3

17 grudnia 2023
 1. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,
 2. wnoszono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę;
 3. ten, zobaczył Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę.
 4. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas.
 5. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma.
 6. I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jeszu Chrystusa Nazarejczyka, chodź!
 7. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki,
 8. i zerwał się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.
 1. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga;
 2. poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy Bramie Pięknej świątyni; i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co mu się przydarzyło.
 3. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka(portyku), zwanego Salomonowym.
 4. Ujrzał to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie iszraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
 5. Bóg Abraama i Isaaka i Jakowa, Bóg ojców naszych, obdarzył chwałą Sługę swego, Jeszu, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało Go wypuścić na wolność;
 6. wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie(o uwolnienie) wam mordercy.
 7. (Tego) zaś Przywódcę(Początek i Wodza Sprawcę),  życia, którego Bóg wzbudził z martwych — czego my jesteśmy świadkami.
 8. A przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez Niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.
 9. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni;
 10. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Pomazaniec cierpieć będzie.
 11. Przeto opamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,
 12. aby nadeszły od Pana dni ochłody i aby posłał zapowiedzianego dla was Chrystusa Jeszu,
 13. którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy (wszechrzeczy), o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
 14. Wszak Mōsēs(Mojżesz) powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie.
 15. I stanie się, że każda dusza, która by nie posłuchała tego proroka, zostanie zniszczona i usunięta z ludu.
 16. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni.
 17. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abraama: A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
 18. Wam najpierw wzbudził Bóg swego Sługę i posłał Go, aby wam błogosławił w nawracaniu każdego z was do waszych niegodziwości(nieprawości).

dalej->


 

Brak komentarzy