Rozdział 3

10 marca 2024
 1. A to wiedz, iż w dniach końca nastaną czasy trudne do zniesienia:
 2. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,
 3. bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
 4. zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,
 5. mający pozór pobożności, lecz zapierający się jej mocy; również tych unikaj.
 6. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości,
 7. Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.
 8. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę.

 9. Ale nie posuną się naprzód, albowiem ich bezmyślność(głupota) uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się stało i z tamtymi.
 10. Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość,
 11. prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium [i] Listrze - prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan.
 12. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jeszu, będą prześladowani.
 13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
 14. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.
 15. I ponieważ od maleńkości znasz Pisma święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jeszu.
 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
 17. aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

dalej->


 

Brak komentarzy