Rozdział 2

9 marca 2024
 1. Ty więc, moje dziecko, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jeszu,
 2. a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych  nauczać.
 3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jeszu.
 4. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
 5. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.
 6. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów.
 7. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.
 8. Miej w pamięci Jeszu Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawida, według mojej ewangelii,
 9. dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane;
 10. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jeszu, wraz z eonową(wieczną) chwałą.
 11. Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy;
 12. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze;
 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
 14. To przypominaj, oswiadczając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.
 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
 16. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,
 17. a nauka ich szerzyć się będzie jak gangrena; do nich należy Hymeneusz i Filetos,
 18. którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych.
 19. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są Jego, i: Niech   odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego(Chrystusa).
 20. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych.
 21. Jeśli wiec kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego.
 22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
 23. A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory.
 24. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności,
 25. napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy
 26. i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.

dalej->


 

Brak komentarzy