Rozdział 20

4 maja 2024
 1. I zobaczyłem posła (anioła) zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.
 2. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
 3. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
 4. I zobaczyłem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jeszu i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu Bestii ani obrazowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
 1. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie
 2. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma władzy (mocy), lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
 3. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan ze swojego więzienia
 4. i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić na bój; a liczba ich jak piasek morski.
 5. I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
 6. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też Bestia (zwierzę) i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą po eony eonów.
 7. I widziałem wielki, biały tron i Tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
 8. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga życia została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
 9. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i hades (kraina umarłych) wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
 10. A śmierć i hades (kraina umarłych) zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
 11. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

dalej->


 

Brak komentarzy