Rozdział 20

11 lutego 2024
 1. A gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii.
 2.  Przeszedł tamte okolice, udzielając wielu napomnień. Potem przybył do Grecji.
 3. I spędził tu trzy miesiące, a że miał zamiar udać się morzem do Syrii, Judejczycy zaś urządzili na niego zasadzkę, postanowił powrócić przez Macedonię.
 4. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim.
 5. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie;
 6. My zaś odpłynęliśmy z Filippi po święcie Przaśników i w pięć dni przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni.
 7. A pierwszego dnia po szabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.
 8. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy.
 9. A pewien młodzieniec, imieniem Eutychus, siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego.
 10. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
 11. Wrócił na górę, łamał chleb i jadł, a głosił im długo, aż do świtu. Potem ruszył w drogę.
 12. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni.
 13. My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła; tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo.
 14. Gdy spotkał się z nami w Assos, zabrawszy go, przybyliśmy do Mitylene.
 15. Odpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość Chios, na drugi dzień zawinęliśmy do Samos, następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu.
 16. Paweł bowiem uznał za lepsze opłynąć Efez, aby nie przyszło mu spędzić czasu w Azji; śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, w dzień Pięćdziesiątnicy znaleźć się w Jeruszalem.
 17. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zgromadzenia(kościoła, zboru).
 18. A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami,
 19. i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Judejczyków,
 20. jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,
 21. wzywając zarówno Judejczyków, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jeszu.
 22. A teraz, związany w duchu, idę do Jeruszalem, nie wiedząc, co mnie tam spotka.,
 23. prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski.
 24. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jeszu, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.
 25. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.
 26. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi;
 27. nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.
 28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zgromadzenie(kościół, zbór) Boga, który on nabył własną krwią.
 29. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,
 30. nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.
 31. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z każdego z was.
 32. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
 33. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem.
 34. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną.
 35.  We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jeszu, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać.
 36. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się.
 37. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go,
 38. bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek.

dalej->


 

Brak komentarzy