Rozdział 17

15 grudnia 2023
 1. Po tych słowach Jeszu podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij swojego Syna, aby i Syn Twój uwielbił Ciebie;
 1. tak jak Mu powierzyłeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś.
 2. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jeszu Chrystusa.
 3. Ja cię uwielbiłem(wsławiłem) na ziemi; dokonałem dzieła, które Mi zleciłeś, abym je wykonał;
 4. a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.
 5. Objawiłem imię twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata; twoimi byli i Mnie ich dałeś, i strzegli słowa Twojego.
 6. Teraz poznali, że wszystko, co Mi dałeś, od ciebie pochodzi;
 7. albowiem dałem im słowa, które Mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Mnie posłałeś.
 8. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których Mi dałeś, ponieważ oni są twoi;
 9. i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony(otoczony chwałą) jestem w nich.
 10. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, Ja zaś do Ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno — jak My.
 11. Dopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem, i nikt z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.
 12. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
 13. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.
 14. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
 15. Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
 16. Poświęć(Uświęć) ich w prawdzie Twojej; słowo Twoje jest prawdą.
 1. Jak Mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat;
 2. i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni(uswięceni) w prawdzie.
 3. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we Mnie.
 4. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
 5. A Ja dałem im chwałę, którą Mi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy.
 6. Ja w nich, a Ty we Mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i Mnie umiłowałeś.
 7. Ojcze! Chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą Mi dałeś, bo(gdyż) umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
 8. Ojcze sprawiedliwy! I świat Cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty Mnie posłałeś;
 9. i objawiłem im imię Twoje, i objawię, aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.

dalej->


Wersja robocza 

Brak komentarzy