Rozdział 18

15 grudnia 2023
 1. To powiedziawszy, wyszedł Jeszu z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi.
 2. Ale i Juda, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jeszu często się tam schodził z uczniami swoimi.
 3. Juda więc, wziąwszy oddział(kohortę) i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem(bronią).
 4. Wtedy Jeszu, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł im [naprzeciw] i zapytał: Kogo szukacie?
 1. Odpowiedzieli mu: Jeszu Nazarejczyka. Rzekł do nich Jeszu: Ja jestem. A stał z nimi i Juda, który Go wydał.
 2. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.
 3. Gdy ich znowu zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jeszu Nazarejczyka.
 4. Odpowiedział Jeszu: Powiedziałem wam, że Ja jestem; jeśli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść;
 5. aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś.
 6. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus.
 7. Na to rzekł Jeszu do Piotra: Włóż miecz swój do pochwy; czy nie mam pić kielicha, który Mi dał Ojciec?
 8. Wtedy oddział żołnierzy i dowódca, i słudzy judejscy pojmali Jeszu i związali Go.
 9. I zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem.
 10. A Kaifasz był właśnie tym, który doradził Judejczykom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud.
 11. A szedł za Jeszu Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jeszu na dziedziniec pałacu arcykapłana;
 12. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra.
 13. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi: Czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem.
 14. Stała (tam) natomiast służba i straż. Rozpalili ognisko i grzali się (przy nim), gdyż było zimno. Również Piotr stał i grzał się wraz z nimi.
 15. Wtedy arcykapłan zapytał Jeszu o Jego uczniów i o naukę Jego.
 1. Odpowiedział mu Jeszu: Ja jawnie mówiłem światu; ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Judejczycy schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem.
 2. Dlaczego Mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem; oto oni wiedzą, co Ja mówiłem.
 3. A gdy On to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jeszu policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
 4. Odrzekł mu Jeszu: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?
 5. I odesłał Go Annasz związanego do arcykapłana Kaifasza.
 6. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc: Czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc: Nie jestem.
 7. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho: Czyż nie widziałem cię z Nim w ogrodzie?
 8. Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kogut zapiał.
 9. Prowadzili więc Jeszu do Kaifasza na pretorium; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną.
 10. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
 11. Odpowiedzieli mu: Gdyby On nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie.
 12. I rzekł im Piłat: Weźcie Go i osądźcie Go według waszego prawa(zakonu). Rzekli mu Judejczycy: Nam nie wolno nikogo zabijać;
 13. aby się wypełniło słowo Jeszu, które wypowiedział, zaznaczając jaką śmiercią miał umrzeć.
 14. Wtedy znowu wszedł Piłat do pretorium i zawołał Jeszu, mówiąc do Niego: Czy Ty jesteś król Judejski?
 15. Odpowiedział Jeszu: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o Mnie?
 1. Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem Judejczykiem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie; co uczyniłeś?
 2. Odpowiedział Jeszu: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Judejczykom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.
 3. Rzekł mu więc Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jeszu: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu Mego.
 4. Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Judejczków i powiedział do nich: Ja w Nim żadnej winy nie znajduję.
 5. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla Judejczyków?
 6. Zawołali znowu wszyscy: Nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą(rabusiem, bandytą).

dalej->


 

Brak komentarzy