Rozdział 16

15 grudnia 2023
 1. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli(nie zrazili) .
 2. Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie uważał(sądził, myślał), że spełnia służbę(ofiarowuje) dla Boga.
 3. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani Mnie.
 4. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami.
 5. A teraz odchodzę do Tego, który Mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?
 6. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze.
 1. Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel(Opiekun) do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
 2. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
 3. o grzechu, gdyż nie uwierzyli we Mnie;
 4. o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
 5. o sądzie zaś, gdyż książę(władca, lider) tego świata został osądzony.
 6. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
 7. lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
 8. On Mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
 9. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam objawi.
 10. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie Mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie Mnie, bo idę do Ojca.
 11. Mówili wtedy niektórzy z uczniów Jego między sobą: Cóż to znaczy, co mówi do nas: Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie Mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie Mnie, i to: Bo idę do Ojca?
 12. Mówili więc: Cóż to znaczy, co mówi: Jeszcze tylko krótki czas? Nie wiemy, co mówi.
 13. Poznał Jeszu, że Go chcieli zapytać, i rzekł im: Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem: Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie Mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie Mnie?
 14. Amen, amen, powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.
 15. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o bólu(udręce) z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
 1. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej.
 2. A w owym dniu o nic Mnie pytać nie będziecie. Amen, amen, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam.
 3. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.
 4. To powiedziałem wam w przypowieściach; nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam.
 5. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was;
 6. albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.
 7. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
 8. Rzekli uczniowie Jego: Oto teraz mówisz wyraźnie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.
 9. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.
 10. Odpowiedział im Jeszu: Teraz wierzycie?
 11. Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i Mnie samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
 12. To powiedziałem wam, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

dalej->


 

Brak komentarzy