Rozdział 15

15 grudnia 2023
 1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest ogrodnikiem(winogrodnikiem).
 2. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
 3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;
 4. trwajcie we Mnie, a Ja w was. Jak latrośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie.
 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze Mnie nic uczynić nie możecie.
 1. Kto nie trwa we Mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.
 2. Jeśli we Mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
 3. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.
 4. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
 5. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego.
 6. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.
 7. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
 8. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
 9. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
 10. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca.
 11. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
 12. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.
 13. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw niż was znienawidził.
 14. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
 15. Wspomnijcie(Pamiętajcie) na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
 16. A to wszystko uczynią wam dla imienia Mojego, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
 17. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.
 18. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.
 19. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu, teraz jednak widzieli (je), a mimo to znienawidzili tak Mnie, jak i mojego Ojca.
 20. Jednakże słowo, które jest w prawie(zakonie) ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny Mnie znienawidzili.
 21. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o Mnie;
 22. ale i wy składacie świadectwo, bo ze Mną od początku jesteście.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy