Rozdział 16

20 lutego 2024
 1. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest usługującą zgromadzeniu w Kenchreach,
 2. abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśliby od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samego.
 3. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jeszu,
 4. którzy za moje życie własnego karku nadstawili, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zgromadzenia pośród narodów,
 5. także zgromadzenie(zbór, kosciół), który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji.
 6. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła.
 1. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków i moich współwięźniów, którzy są znani i cenieni pośród apostołów, którzy też już przede mną narodzili się w Chrystusie.
 2. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu.
 3. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego.
 4. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula.
 5. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcy- za, a należą do Pana.
 6. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu.
 7. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją.
 8. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi.
 9. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi.
 10. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zgromadzenia(zbory) Chrystusowe.
 11. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.
 12. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków.
 13. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim; dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła.
 14. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jeszu, niechaj będzie z wami.
 15. Pozdrawia was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, rodacy moi.
 1. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem.
 2. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i brat Kwartus.
 3. Łaska Pana naszego, Jeszu Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
 4. A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jeszu Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem okrytej,
 5. ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa  wierze,
 6. jedynie mądremu Bogu, przez Jeszu Chrystusa — Jemu chwała po eony(wieki). Amen

dalej->


 

Brak komentarzy