Rozdział 16

27 października 2023
 1. A gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakowa i Salome kupiły pachnidła, żeby Go namaścić.
 2. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobowca.
 3. I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu?
 4. Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo duży.
 5. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo.
 6. On zaś powiedział do nich: Nie dziwcie się! Szukacie ukrzyżowanego Jeszu z Nazaretu; został wzbudzony, nie ma Go tu, oto miejsce, gdzie Go położono.
 7. Ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei; tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.
 1. A wyszedły, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały.
 2. I powstał z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.
 3. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali.
 4. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli.
 5. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi.
 6. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli.
 7. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli wzbudzonego z martwych.
 8. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście dobrą nowinę(ewangelię) wszelkiemu(całemu) stworzeniu.
 9. Kto uwierzy i zanurzony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
 10. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
 11. węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
 12. A gdy Pan Jeszu to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.
 13. Oni zaś poszli i wszędzie głosili(kazali), a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy