Rozdział 15

2 maja 2024
  1. I widziałem inny znak na niebie, wielki i niezwykły: siedmiu posłów (aniołów) z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży.
  2. I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad Bestią i jego obrazem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklanym, trzymając harfy Boże.
  3. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże władco wszystkich [wszechwładny]; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów;
  4. któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś Święty, tak że wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe wyroki twoje.
  5. A potem zobaczyłem, i oto otwarła się w niebie świątynia Przybytek (Namiotu) Świadectwa,
  6. i wyszło ze świątyni siedmiu posłów (aniołów), mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące len (płótno) i opasanych przez pierś złotymi pasami.
  7. A jedna z czterech stworzeń (Zwierząt) dała siedmiu posłom (aniołom) siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje po eony eonów.
  8. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu posłów (aniołów).

 

dalej->


 

Brak komentarzy