Rozdział 14

20 sierpnia 2023
 1. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jeszu.
 2. I rzekł sługom swoim: To jest Jan Zanurzyciel; on został wzbudzony z martwych i dlatego dzieła(cudowne) moce działają w nim.
 3. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego.
 4. Bo Jan mówił mu: Nie wolno ci jej mieć.
 5. I chciał go zabić, ale bał się tłumu, gdyż mieli g  o za proroka.
 6. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi.
 7. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała.
 8. A ona za namową matki swej rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana
 9. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać.
 10. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu.
 11. I przyniesiono głowę jego na misie, i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce
 12. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je, i poszedłszy, opowiedzieli
 13. Gdy Jeszu o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą.
 1. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił niemocy(chorych) spośród nich.
 2. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to jest puste, a godzina już późna; rozpuść więc ten tłum, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności.
 3. A Jeszu im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść.
 4. Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby.
 5. A On rzekł: Przynieście mi je
 6. I rozkazał tłumowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie tłumowi.
 7. I jedli wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszów.
 8. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz niewiast i dzieci.
 9. Wówczas wymusił na uczniach, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugą stronę, zanim rozpuści tłum.
 10. A gdy rozpuścił tłum, wszedł(wstąpił) na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam.
 11. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny.
 12. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu.
 13. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, wystraszyli(zatrwożyli) się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
 14. Ale Jeszu zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się!
 15. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
 16. A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jeszu.
 17. A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie.
 18. A Jeszu zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny(małej wiary), czemu zwątpiłeś?
 19. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał.
 20. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Naprawdę(Prawdziwie), Ty jesteś Synem Bożym.
 21. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret.
 22. Miejscowi ludzie rozpoznali Go i rozeszła się wiadomość po całej tej okolicy, tak że przyprowadzili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli,
 23. i prosili Go, aby się mogli dotknąć szaty Jego; a którzy się Go dotknęli, zostali uratowani(ocaleni).

Dalej ->


 

Brak komentarzy